Absorbentai alyvoms

ABSORBENTAI TEPALAMS

Rūšis

Tankis, prie 15ºC, kg/m3

Sugėrimo santykis

Forma

Panaudojimas, savybės

Molylub

ÖL-EX 82

Dry 626

 

2450

2460

 

1 : 2,3

1 : 2,5 - 3,0

 

Granulės

0,5 – 4 mm

 

Granulių formos absorbentai.

Naujos technologijos poliuretano pagrindo universalaus panaudojimo nedulkios granulės alyvų, tepalų, emulsijų, rūgščių ir kitų chemikalų išsiliejimų bei nuotekų sugėrimui.

Naudotinas ne tik ant kietų paviršių, bet ir ant vandens.

Chemiškai neutralios, nesulimpa, nesuįranti granulių struktūra.

Panaudotos granulės su savyje turima pašalinta medžiaga deginamos, palikdamos tik 2 %. Pelenų.

Volietijos Federalinės aplinkosaugos ministerijos 75015/05 setifikatas.

 

Pakuotės : 10 kg maišai.

Tepalų išpilstymo įranga.

Alyvos išsiliejimų granuliuotas absorbentas

DRY 626 granuliuotas miltelių pagrindo absorbentas, pagamintas iš magnio silikato, druskos kurios ypatybės produktą padaro ypač veiksmingu, sugeriant išsiliejusį skystį ant grindų. DRY 626 išsiskiria dėl savo pagrindinių ypatybių: korėtos dalelių sandaros bei tuščiavidurių granulių struktūros, kuriose silikatui būdingas kietumas bei skvarbumas padeda išvengti granulės įtrūkimo nuo žmonių ar daiktų svorio.

DRY 626 turi puikias neslydimo savybes; nespecializuotas (gali absorbuoti įvairias medžiagas), nedegus ir netoksiškas. Priemonė taip pat absorbuoja kvapus, ir gali būti naudojamas naudojama kaip naminių gyvūnėlių kraikas, šaldymo sandėliuose ir šiukšlių laikymo vietose. Tai inertinis mineralas - praktikoje nereaguoja su jokiomis medžiagomis, todėl tinka naudoti cheminių medžiagų gamyklose, kur naudojamos didelės rizikos medžiagos. Dalelių granuliometrinė sudėtis yra kruopščiai kontroliuojama, kad visos dalelės būtų vienodos.

Naudojimo sritys:

Hidraulinės sistemos

Mašinų ir motociklų dirbtuvės

Cheminių medžiagų ir naftos cheminių produktų gamyklos

Maisto perdirbimo įmonės

Spausdinimo pramonė

Katilinės

Naudojimas:

DRY 626 nereikalauja paruošimo. Tiesiog paskirstykite priemonę ant išsiliejimo vietos arba kur įmanomas išsiliejimas. Išsiliejusios medžiagos absorbcija matoma iš miltelių spalvos patamsėjimo. tampa tamsi. DRY 626 veiksmingai sugeria naftos išsiliejimus, bet didžiausią efektyvumą pasiekia absorbuojant vandens ar tirpiklio pagrindo medžiagas. Priemonė tinka kasdienėse situacijose, pvz.: aplink ir po staklėmis, hidrauline įranga ir t.t.

Ypatingos pastabos:

Ardanti (ėsdinanti). Nudegina.

Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Dėvėti apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę). Prieš naudodami perskaitykite produkto naudojimo instrukciją ir Saugos duomenų lapą.

Oil Absorbent Granule Grain SPILLS & LEAKAGES

ideal for absorbing oils, paints, alkalis, acids, etc.

multi-purpose absorbent, chemically inert

also suitable for hydrochloric acid, nitric acid, sulphuric acid and glacial acetic acid

the mineral moler granulate absorbs all kinds of liquids on any solid surface

ideal for use outdoors, e.g. for surfaces on which vehicles are driven, thanks to the coarse grain

type III R

not flammable in unused state

TYPE III R Powder

Very absorbent granulate for the absorption of mineral oils, mineral oil products and a variety of chemicals.
  • This multi-purpose oil and chemical binder is versatile in car and commercial vehicle workshops as well as in car dealerships and petrol stations, transport companies and car body workshops

Thanks to its properties, this product has proven for the absorption of mineral oils, mineral oil products and a variety of chemicals. The contents of one bag (approx. 18 kg or 50 l) binds approx. 16 to 17 litres of mineral oil-containing material. OIL BINDER soaked with liquid appears dry, remains well pourable and non-slipping. It can be easily swept up, collected and carried away. After use, it can be removed by combustion or on dumps in compliance with statutory regulations.

Because of the great variety of applications, methods and material properties, this information sheet can only be a non-binding advice based on our experiences. No liability for any achievable results in an application can be derived from this. For special purposes, a preliminary test for material compatibility has always to be carried out. We can not be held liable for any improper use and damages resulting from this. Official, in particular local, regulations must be observed. Our products are subject to technical changes.